تماس با Exchanging.cc:

در صورتیکه در وبسایت سفارش ثبت کرده اید، می توانید در صفحه پیگیری سفارش خودتان به پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید. لینک صفحه پیگیری سفارش به ایمیل شما ارسال شده است. در صورتیکه این ایمیل را دریافت نکردید، پوشه اسپم ایمیل خودتان را چک نمایید.

پست الکترونیک: [email protected]

(در صورتیکه در سایت سفارش ثبت کرده اید، در صفحه سفارش خودتان پیام ارسال نمایید و ایمیل ارسال نکنید)

پشتیبان تلگرام: exchangingir

کانال تلگرام: exchanging_ir

توییتر: exchangingcc

فیسبوک: exchangingcc

Comments are closed.