عدم تاثیر افت قیمت ها بر روند استخراج بیت کوین

استخراج کنندگان

کاهش اخیر قیمت ارزهای رمزنگاری بر چندی از جوانب فضای ارزهای دیجیتال سایه افکنده است. با همه احوال، استخراج سازی ارزهای رمزنگاری تنها بخشی از این فضاست که اوضاع بازار فعلی دامن گیر آن نشده است.
هش، یک شاخص است
طبق یک گزارش از خبرگزاری بلومبرگ، عمل استخراج بیت کوین برای بعضی از استخراج کنندگان که سرمایه گذاری و بهره وری خود را در این فضا بهبود بخشیده اند حتی با وجود کاهش پیوسته قیمت بیت کوین، سودآور است.
یکی از شاخص های این سودآوری، افزایش میزان هش است. هش یک روش محاسبه استخراج بیت کوین می باشد و در شبکه بیت کوین اندازه گیری می شود. افزایش میزان هش با سرمایه گذاری های که استخراج کنندگان در جهت افزایش قدرت محاسبه انجام می دهند، دارای ارتباط مستقیم است.
در آغاز ماه آگوست 2018 گزارش شد که هش شبکه ی بیت کوین رقم بالای 52 کوئینتیلیون هش در ثانیه را ثبت کرده است. این میزان هش مرتبط با شروع رشد هش در اواخر سال 2017 می باشد که به سال 2018 نیز بسط داده شده است. در طول این دوره، برخی از پیشروان و بزرگان فضای رمزنگاری موقعیت خود را به وسیله ی سرمایه گذاری در سخت افزارهای بهتر و راه اندازی عملیات استخراج سازی در کشورهایی مانند گرجستان که دارای مزایای رقابتی از نظر هزینه های انرژی می باشند، تحکیم کردند.
تلاش های آن ها موثر واقع شده، طوری که فعالیت های استخراج سازی را برای بعضی از اپراتورها حتی هنگامی که قیمت ها در حالت محدود و رو به کاهش قرار دارند، امکان پذیر ساخته اند.
استخراج کنندگان برای افزایش بهره وری فعالیت های وسیعی را انجام داده اند
برای اطمینان حاصل کردن از امکان سوددهی این فعالیت، اکثر استخراج کنندگان ارز رمزنگاری در حال گسترش ظرفیت های خود هستند. به این ترتیب این صنعت، سرمایه گذاری های بیشتری را در این زمینه شاهد خواهد بود تا استخراج کنندگان به این واسطه بتواند در یک سطح سر به سر یا بی سود و زیان به فعالیت خود بپردازد.
بعضی اپراتورها در این صنعت مانند مارکو استرنگ، مدیر شرکت جنسیس ماینینگ نیز نگرش یکسانی را از اوضاع فعلی این فضا بیان کرد. وی در یک مصاحبه گفت:
“در حال حاضر همچنان توسعه هایی بزرگ بخصوص از سمت شرکت های استخراج سازی کارآمدتر در حال وقوع هستند”.
تاثیر دیگری که گسترش و توسعه ی ظرفیت استخراج سازی در برخواهد داشت، افزایش میزان هش می باشد. این حاکی از برخی اهداف بلند مدت استخراج کنندگان است که باعث شده آن ها حتی با وجود قیمت های پایین برای انجام این فعالیت سرسختی از خود نشان دهند.
دیوید ساپر مدیر عامل شرکت بلاک بید، یک صرافی رمزنگاری در ملبورن استرالیا، گفت:
“میزان هش افزایش یافته به این معنی است که مردم برای اهداف بلند مدت به فضای رمزنگاری ورود پیدا کرده اند و با وجود این که تنها با درآمدی سر به سر در حال فعالیت هستند و یا حتی اگر به سمت ضرر پیش بروند، از فعالیت خود احساس رضایت دارند.”

# # # # # # #

Comments are closed.