اتحادیه اروپا در حال تسخیر بلاک چین

بلاک چین
اعضای اتحادیه اروپا معتقدند کسب و کارهای کوچک می توانند از بکاربگیری و یکپارچه سازی فناوری بلاک چین منفعت ببرند.کمیته صنعت، تحقیق و انرژی، روز چهارشنبه به طرح استفاده ی کسب و کارهای کوچک از سیستم های پرداخت بلاک چین رای داد. این حرکت با هدف کاهش برخی از هزینه های واسطه ی پرداخت انجام گرفت. علاوه بر این، بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، در ماه آینده این مسئله به شکل شفاهی برای کمیسیون اتحادیه اروپا درباره ی تکنولوژی بلاک چین در جلسه ماهانه مطرح خواهد شد.
این کمیته به طور خاص استفاده از این تکنولوژی در زمینه های غیرپولی ، تعیین کنترل داده ها، مدیریت زنجیره تامین، ثبت املاک و دموکراتیزه کردن بازار انرژی را پیشنهاد کرد.
اوآ کایلی از اعضای کمیته اتحادیه اروپا در این جلسه گفت این یک فناوری “پیشرفته ” است. او همچنین افزود:
“امروز کمیته صنعت به طور متحد به نفع یک فناوری پیشرو که انتظار می رود کیفیت زندگی ما را متحول کند، رای داد. این فناوری به شرکت های کوچک و متوسط کمک می کند و مدل های تجارت را در بسیاری از بخش های صنعتی بهبود می بخشد. ما به دنبال این هستیم که اتحادیه اروپا را به یک رهبر جهانی در دوره انقلاب صنعتی چهارم تبدیل کنیم.”
بر اساس این طرح، اعضا از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند قوانین و مقرراتی را برای موارد مختلف استفاده از بلاک چین که “دوستار نوآوری و همچنین بی طرف در برابر فناوری باشد”، تنظیم کنند. آنها همچنین خواستار اختصاص سرمایه ای برای ظهور پروژه های بلاک چین پس از سال 2020 برای بودجه بلند مدت اتحادیه اروپا ، شدند.
کایلی در سخنرانی کنفرانس CoinDesk Consensus 2018 بیان کرد که اتحادیه اروپا در حال تسخیر بلاک چین است و می گوید “در چند سال آینده هماهنگ سازی و مقرراتی را وضع خواهیم کرد”. او همچنین اشاره کرده است ” تعلیم دادن فناوری بلاک چین به تمام سیاستمداران کاری دشوار است”. بعلاوه، ما دانشمندان زیادی را در پارلمان اروپا نداریم.”

منبع:coindesk

# # # # #

Comments are closed.